top of page
Looking Up at Skyscrapers

Създадено от професионалисти за професионалисти.

План Basic

Включени услуги на месец:

до 100

Месечна такса:

60 €

Такса имплеметация:

100 €

План Standard

Включени услуги на месец:

до 300

Месечна такса:

120 €

Такса имплеметация:

150 €

План Premium

Включени услуги на месец:

до 600

Месечна такса:

180 €

Такса имплеметация:

200 €

План Unlimited с включени неограничен брой услуги на месец - по договаряне.

Цената включва:

 • Неограничен брой потребители

 • Фактури, кредитни и дебитни известия

 • Протоколи и кредитни протоколи за сам. билети

 • ДДС Протоколи за хотелско настаняване

 • Туристически ваучери

 • Email функционалност за изпращане на документи

 • Проформа фактура

 • Множество видове справки

 • Профили на клиенти

 • Профили на доставчици

 • Двуезични и двувалутни документи

 • Всички нови версии и подобрения

 • Практическа и техническа поддръжка

 • Онлайн обучения и материали

Modern Office with Cityscape
TAB ICON Original on Transparent.png

+359 885 69 79 88

bottom of page